Category: Merry Christmas Мессеж

Merry Christmas Мессеж – Xmas Мессеж 2017 найз нөхөд нь, амраг, Boss, FB – Христийн Мэндэлсний Баярын SMS Хинди

Merry Christmas Мессеж 2017 Xmas Мессеж:– Зул ариун өдөр нь зөвхөн христийн нийгэмлэгийн хүмүүс төдийгүй бусад бүх орон нутгийн хүмүүсийн бүх дэлхий даяар тэмдэглэж байна. Энэ өдөр хүмүүс хүн бүрт эрүүл байлгахын тулд сүмд очиж, тэдний Бурхан Есүс Христэд залбирах ашиглаж. […]

Valentine's Day © 2017 Frontier Theme